O BRUNTÁLE A OKOLÍ

Poloha:

v severovýchodní části České republiky v západní části Nízkého Jeseníku, nachází se ve Slezsku, 70 km od krajského města Ostravy, 250 km od hlavního města Prahy, leží v nadmořské výšce 547 m, je nazýváno "vstupní branou do Jeseníků"

Rozloha katastru:

3016 Ha

Počet obyvatel:

16 784 (k 1. 1. 2015)

Z historie:

nejstarší písemná zmínka o Bruntálu je v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z r.1233 , z níž lze usuzovat, že byl založen kolem roku 1213 , jako první osada s magdeburským městským právem v českých zemích

Historické události:

1621 získal město jako bělohorský konfiskát Řád německých rytířů, pozvolný úpadek v 18 stol. z důvodu pohromy třicetileté války v 17. stol., morová epidemie a požáry 18. stol., 1918 - 1938 stavební rozvoj města, v říjnu 1938 obsazen vojsky nacistického Německa, 7. května 1945 osvobozen Sovětskou armádou

Historické budovy, památky a pamětihodnosti:

(historické centrum bylo vyhlášeno za městskou památkovou zónu s ochranným pásmem) Bruntálský zámek (vznik 2. pol. 16. stol.), Zámecký park (16 st.), Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie (13. st.), Komplex kostela Panny Marie Utěšitelky a kláštera piaristů (1731-1757), Barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu (1755-1765) od něhož vede k městu kilometr dlouhá čtyřřadová lipová alej (z roku 1760) s křížovou cestou, Evangelický kostel (1887), Hřbitovní kaple sv. Michala (1674), Gabrielův dům (pol. 16. st.), Společenský dům (neorenesanční stavba), Meldnerova vila (poč. 20. st.)

Významní rodáci a osobnosti, kteří v Bruntále působili:

Johan Krištof Handke (malíř moravského baroka), Rudolf Templer (tvůrce sakrálních maleb), Erich Hlavacek Hürden (malíř Jeseníků), Bruno Hanns Wittek (básník), Karel Ptáčník (spisovatel), Tereza Kronesová (operní zpěvačka), Engelbert Adam (autor her, první majitel místního kina), Karel Anton Gebauer (universitní profesor ve Vídni), Ernst Ludwig (zakladatel soudního lékařství), Emerich Machold (zakladatel textilky), Wenzel Franz Olbrich (významný starosta)

hotelhvezda.eu © 2016  /  Všechna práva vyhrazena!